Velkommen

Her kan du registrere dine bud. Når dette er gjort må du gå til arrangørens budluke og betale for budet.
Når budet er registrert betalt er det gyldig og med i trekningen.
Husk å vær til stede på arrangørens anviste plass når trekning er foretatt og eventuell overlevering av bil skal skje.

Velg aktuell arrangør i listen nedenfor.

Flere arrangører kommer senere.